Strona startowa » Owalny iluminator do wbudowania 170 x 482 mm z mosi?dzu

Owalny iluminator do wbudowania 170 x 482 mm z mosi?dzu

Owalny iluminator do wbudowania 170 x 482 mm z mosi?dzu

Opis produktu:

Oferowany owalny iluminator do wbudowania jest starannie wykonany z mosi?dzu i jako element marynistycznego wn?trza niew?tpliwe przyci?ga uwag?. Wymiary zewn?trzne wynosz? 170 x 482 mm. W odró?nieniu do klasycznych bulajów ten model iluminatora ma owalny kszta?t. G??boko?? zabudowy wynosi od 25 mm do 50 mm. Prezentowane okienko zosta?o wyprodukowane w Europie i jest przeznaczone do dekoracji wn?trz o morskim charakterze.

Wymiary:
wymiary zewn?trzne: 170 x 482 mm
wymiary po wbudowaniu: 130 mm x 440 mm
wymiary szyby: 120 mm x 430 mm
g??boko?? wbudowania: do 50 mm

Gotowy do wysy?ki w ci?gu 2-3 dni   Gotowy do wysy?ki w ci?gu 2-3 dni
339.23 EUR
(≈ 1460.01 PLN)
(bez VAT: 292.44 EUR)
Waga przesy?ki: 9.00 kg

Koszty wysy?ki


Formy p?atno?ci

  • P?atno?? z góry
  • Paypal
  • Karta kredytowa

Selection-Maritime.pl Nr art.: #2380

Powi?zane produkty