Strona startowa » Modele statków

Modele statków

W naszym sklepie internetowym dost?pna jest ca?a gama modeli ró?nych statków, które zosta?y precyzyjnie odtworzone. W mieszkaniach i gabinetach mo?na cz?sto zobaczy? modele statków, które stanowi? mi?e wspomnienie z podró?y albo okaz wyj?tkowej kolekcji. Modele statków w naszym sklepie wiernie odzwierciedlaj? elementy pok?adu i s? pomalowane tak samo jak ich pierwowzory.

Modele statków odzwierciedleniem s?ynnych orygina?ów

W naszym sklepie online s? dost?pne s?ynne ?aglowce, jak np. Gorch Fock czy Passat. Oferowane przez nas modele statków s? umieszczone na drewnianym cokole i opatrzone tabliczk? z nazw?. Statki s? starannie zapakowane do transportu, po czym mo?na je rozpakowa? i postawi? bez konieczno?ci stosowania jakichkolwiek narz?dzi.

 

Inni klienci szukali:

modele drewniane statków