Strona startowa » Model statku Rickmer Rickmers w 5-litrowej aptecznej butli – d?ugo?? 35 cm

Model statku Rickmer Rickmers w 5-litrowej aptecznej butli – d?ugo?? 35 cm

Model statku Rickmer Rickmers w 5-litrowej aptecznej butli – d?ugo?? 35 cm

Opis produktu:

Statek w butelce Rickmer Rickmers – w 5-litrowej butli. Prezentowany model statku zosta? r?cznie umieszczony przez szyjk? w du?ej aptecznej butli, po czym postawiono jego maszty i ?agle. Jest on dostarczany w zakorkowanej i zabezpieczonej piecz?ci? butelce wraz z podstaw? z grawerowan? tabliczk?. Butla ma d?ugo?? 35 cm i ?rednic? wynosz?c? 17 cm. Jest to bardzo reprezentacyjny prezent marynistyczny nawi?zuj?cy do miasta Hamburga.

Statek Rickmer Rickmers zosta? wodowany jako pe?norejowiec w 1896 roku w stoczni w Bremerhaven w Niemczech. Po aktywnej s?u?bie zosta? on w 1983 roku sprowadzony przez jedno ze stowarzysze? jako statek muzealny do Hamburga, gdzie od tamtej pory jest udost?pniony do zwiedzania.

Statek w butelce RICKMER RICKMERS – w 5-litrowej butli

Gotowy do wysy?ki w ci?gu 2-3 dni   Gotowy do wysy?ki w ci?gu 2-3 dni
319.90 EUR
(≈ 1376.82 PLN)
(bez VAT: 268.82 EUR)
Waga przesy?ki: 5.00 kg

Koszty wysy?ki


Formy p?atno?ci

  • P?atno?? z góry
  • Paypal
  • Karta kredytowa

Selection-Maritime.pl Nr art.: #5744

Powi?zane produkty