Strona startowa » Kompasy

Kompasy

Nasz sklep internetowy z pewno?ci? wyró?nia bogaty wybór przeró?nych kompasów. Kompas jest niezb?dnym przyrz?dem pok?adowym i nale?y do podstawowego wyposa?enia ka?dego statku. Korzystaj?c z kompasu, mo?na dzi?ki wykorzystaniu pola magnetycznego ustali? strony ?wiata oraz wskaza? kierunek pó?nocny. Nawet w dzisiejszych czasach ?eglarze bior? ch?tnie do r?ki kompas i z niego korzystaj?, mimo i? funkcj? nawigacji przej??y ju? nowoczesne urz?dzenia GPS.

Kompas magnetyczny i kompas kulisty

Kompas magnetyczny sk?ada si? z obudowy, obrotowej wskazówki i magnesu. Kompas magnetyczny jest obecnie wci?? wymaganym wyposa?eniem awaryjnym statku. Jest on zazwyczaj ulokowany jak najwy?ej – na pok?adzie namiarowym (pok?ad nad mostkiem) w ?rodkowej linii statku. W naszym sklepie mo?esz wybra? kompas z mosi??nym pier?cieniem i umieszczony w drewnianej szkatule albo w wersji chromowanej i zapakowanej w matowym, czarnym pude?ku, które znakomicie nadaje si? na prezent.

 
Kompas niklowany Ø 75 mm

• Kompas niklowany Ø 75 mm

Gotowy do wysy?ki w ci?gu 2-3 dni   Gotowy do wysy?ki w ci?gu 2-3 dni
108.00 EUR
↪ ≈ 464.82 PLN
(bez VAT: 90.76 EUR)

Inni klienci szukali:

kompas kulisty