Strona startowa » Ko?a sterowe

Ko?a sterowe

<br /> <b>Notice</b>:  Undefined index: categories_h1 in <b>/htdocslocal/ms-multishop/templates/selection-maritime/cache/templates_c/www_selection_maritime_pl^a89b68cde42b66f05992d439699c4910bef8a672.file.categories.tpl.cache.php</b> on line <b>41</b><br />

W naszym sklepie mo?esz kupi? online dekoracyjne ko?a sterowe i pasuj?ce do nich kolumny sterowe. Kolumna sterowa i ko?o sterowe to nieodzowny element na pok?adzie statku. Ko?o sterowe jest zamocowane na kolumnie sterowej. Poprzez kr?cenie ko?em nadaje si? odpowiedni kurs statku, który osi?ga si? dzi?ki odpowiedniemu ustawieniu p?etwy sterowej. Ko?o sterowe to znakomity pomys? na prezent w ?eglarskim stylu. Taki prezent mo?e mie? dodatkowo symboliczny charakter. Przej?cie steru przez sternika oznacza bowiem obranie w?a?ciwego kursu i pod??anie w jego kierunku.

Dekoracyjne kopie kó? sterowych

Wybierz samo ko?o sterowe lub kompletny zestaw z kolumn? w odpowiednim rozmiarze! Ko?a sterowe s? wykonane z drewna b?d? mosi?dzu i nadaj? si? wr?cz idealnie do dekoracji wn?trza. Stwórz w pomieszczeniu wspania?? nadmorsk? atmosfer?, umieszczaj?c w nim ko?o sterowe b?d? ca?y zestaw z kolumn?.