Strona startowa » Impressum

Impressum

Strona internetowa Selection-Maritime.pl jest administrowana przez:

Navigator Handels GmbH
Hittfelder Kirchweg 21
21220 Seevetal

Deutschland

Telefon: +4940 2530 3540
Faks: +4940 2530 3549
E-Mail: [email protected]

Reprezentowana przez: Jörn Maschewski

S?d prowadz?cy rejestr: Amtsgericht Lüneburg
Numer w rejestrze: HRB 110993

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie § 27 a (niem.) Ustawy o podatku od towarów i us?ug: DE118663011


Platforma Komisji Europejskiej w celu rozstrzygania sporów drog? elektroniczn? https://ec.europa.eu/consumers/odr

Sprzedawca nie jest ani zobowi?zany, ani gotowy do uczestnictwa w post?powaniu pojednawczym przed jednostk? rozstrzygania sporów konsumenckich.